Finishing prináša radu možností ako vyčistiť obrazový materiál alebo ho doplniť o vizuálne efekty v postprodukcii s použitím softwareu Adobe After Effects a iné. Za všetky práce možno menovať dokument Čas Grimás, kde bolo potrebné odstrániť všetky rušivé prvky a nahradiť ich dobovými alebo pripravovaný seriál Policajti z centra, ktorý je obohatený vizuálnymi efektami.