Polemic LIVE 2007

DVD, 2007

Záznam koncertu z festivalu Hodokvas v Piešťanoch v roku 2006. DVD je doplnené videoklipmi skladieb a približuje aj históriu skupiny.