Pokračovanie úspešného televízneho seriálu z kriminálno-lekárskeho prostredia, ktorého hlavnou postavou je súdny znalec, lekár a patológ MUDr. Daniel Ludsky. Na nakrúcanie sme poskytli RED ONE MIX a Red Pro Prime objektívy. Produkčné a koprodukčné projekty, postprodukčný servis a spolupráca. Okhwan, Zejtra napořád, 7 dní hříchu, Drobci, Tak fajn, Čas grimás, X=X+1, Otec, Leto, Sklenené obrazy, Hodina dejepisu, Dr. Ludsky, Keby bolo keby, Hodinu nevíš, Kriminálka Staré mesto, Viditeľný svet, Čerešňový chlapec, Dušičky...

Dr. Ludsky II., v realizácii

Pokračovanie úspešného televízneho seriálu z kriminálno-lekárskeho prostredia, ktorého hlavnou postavou je súdny znalec, lekár a patológ MUDr. Daniel Ludsky.

 

 

Réžia: Peter Bebjak, Róbert Šveda
Technológia: RED ONE-MX, Red Pro Primes objektívy