Dr. Ludsky

Úspešný televízny seriál z kriminálno-lekárskeho prostredia, ktorého hlavnou postavou je súdny znalec, lekár a patológ MUDr. Daniel Ludsky.

Réžia: Peter Bebjak, Róbert Šveda
Technológia: SONY F800, Full HD, Panavision optiky